Rick Koren

 

hoe het verder gaat weten we niet...

(koper, tekst met potlood)

 

Het werk van Rick Koren laat je zweven tussen herkenning en vervreemding. Soms is de vorm duidelijk, maar het materiaal onverwacht. Dan weer is het materiaal leidend en volgt de vorm vanzelf. Hij maakt theedoeken van dakleer, een matras van koper en een schilderij van teer. 

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, zand, teer, glas, zeep, haar en lachgas-patronen. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

Tegelijkertijd brengt het werk je in verwarring en roept het vragen op. Je fantasie wordt geprikkeld door de schijnbare paradoxen. Het daagt je uit om verbanden te leggen, om verhalen te verzinnen. De kunstenaar geeft daar al een voorschot op door de intrigerende titels zoals ‘hoe het verder gaat, weten wij niet…’

en ze hadden allemaal dezelfde vraag...

(dakleer, zand, inkt)

 

after laughter IV

(lachgas-patronen, metaal)

 

paars

(acryl, metaal)

 

oogst I

(lood, was)

 

ze wachtte lang maar antwoordde niet

(metaal, glas)

 

stilleven met vruchten

(hout, daklei, acryl, inkt)

 

zonder titel

(metaal, klei, textiel)

 

zonder titel

(gipsen lijst, boomstronk)

 

men wist dat dit kon gebeuren

(hout, teer, tekst met potlood)

 

stilleven met kerncentrale

(metaal, hout, papiergrafiet, zeep)

het begin van de Duivelsverzen vond ik...

(oliekrijt, grafiet, inkt)