Sofja Wolsky - Onderweg

27 november - 24 december 2022

Twee mannen lopen in een besneeuwd bos van berkenbomen, terwijl hun hondje treuzelt. Een typerend beeld van Sofja Wolsky: realistisch elementen gesitueerd in een denkbeeldig decor. Ze schept een magische wereld die je uitdaagt om verhalen te verzinnen. In deze arena maakt ze portretten, wordt overmaats fruit weergegeven en zie je mannen en vrouwen, die van elkaar afhankelijk zijn om hun individuele doelen te bereiken, worden geplaatst in bossen, baden en manden, gedwongen om met elkaar om te gaan.

 

Sofja studeerde schilderkunst en fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.


Sebastian Haquin - Dream Stories

16 oktober - 13 november 2022

Sebastian Haquin (England, 1991) is a figurative painter working in multiple media, crafting images that channel the conventions of still life, portraiture and the allegorical scene, reflecting life glimpsed through casual observations, dreams, projections and memories. The stories that dreams tell, their other-worldly subversive logic, their half recognized figures masquerading in adopted identities, become a foundation for an exploration of the real that inquires beyond appearances.


Sebastian Haquin (England, 1991) is een figuratieve schilder die met meerdere media werkt en beelden maakt die de conventies van stillevens, portretten en allegorische scènes kanaliseert. Het is een weerspiegeling van het leven, van toevallige observaties, dromen, projecties en herinneringen. De verhalen die dromen vertellen, hun buitenaardse subversieve logica, hun half herkenbare figuren vermomd in aangenomen identiteiten, worden een basis voor een verkenning van de werkelijkheid die verder gaat dan de schijn.


Inez Smit -Time Enough

9 september - 9 oktober 2022

In de schilderijen van Inez Smit zijn kleurvlakken op- en tegen elkaar aangelegd. Alsof het een stapeltje gekleurde papiertjes is die op de tafel ligt, straks worden ze terloops weer verschoven en is de ordening verleden tijd.

Inez laat ons inzoomen in de overweldigende grote wereld, al is er geen verwijzing naar een maatvoering. Door naar de schilderijen van Inez te kijken vertraag je in de snelheid waarmee je denkt en doet. Je kijkt naar een weerslag van opgestapelde tijd.

De laagjes verf, de dikte van de verf en de beweging van de kwast zijn zichtbaar en stilgezet. Maar ook de droogtijd en de daartussen liggende beslissingen tijdens het schilderproces zijn voelbaar. Alle ruis om je heen wordt even buitengesloten van dit moment.

 

Inez Smit (1967) studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Bachelor Fine Art). Zij combineert het schilderen met fotograferen en lesgeven. 


ZOMERSALON: Jonge en figuratieve schilders

10 juni - 10 juli 2022


Narinna - TRUSTING ENCLOSURE

15 april - 8 mei 2022

Narinna (Narinè Gyulkhasyan, Armenië 1986) is een praktiserend architect gevestigd in Rotterdam. Haar tekeningen, complex en toch minimalistisch, getuigen van haar ruimtelijk denken. Ze presenteert ruimte door de ogen van een architect, maar tegelijkertijd stapt ze buiten de grenzen van de praktijk en betreedt het terrein van abstractie. 

Haar gedachtegang gaat voor een groot deel over een kunstmatige omgeving, door de mens gemaakt, waarin af en toe de natuur zich laat zien.  

Hoewel het schijnbaar haaks staat op haar persoonlijke voorkeur voor scherpe helderheid, geven het spel van rechte lijnen, diagonalen en curves haar tekeningen een organische uitstraling.

Narinna’s huidige interesse in het tweedimensionale grid en haar gedachten over het vangnet van opsluiting in huis zijn onderzocht in twee series die te zien zijn in deze expositie: Radical Optimism en The Colourline Grids.


Eelke Renschke Bekkenutte - Uit de aarde

11 maart - 3 april 2022

Eelke Renschke Bekkenutte ontving in 2019 de werkbijdrage ‘Jong Talent’ van het Mondriaan Fonds. In de braakliggende periode van de afgelopen twee jaar heeft zich een nieuwe serie werken ontkiemd die te zien waren tijdens de expositie ‘Uit de aarde’ bij Maaskoe Galerie. Een kruisbestuiving van schilderkunst, fotografie en taal.

 

Het duwt zichzelf een weg omhoog

Uit de aarde

Wordt het wat het altijd al was, is en zal zijn

Tienduizend wegen tot verlichting

Groei als een boom

Neem voorbeeld aan een plant’

 

Haar werk bestaat uit, vaak grote, expressionistische schilderijen die er uit zien alsof ze in een roes zijn ontstaan. Ze gebruikt verf, fotografie, collages en teksten om haar chaos aan gedachten, gevoelens en waarnemingen op een intuïtieve manier te uiten. Bekkenutte is gefascineerd door de verhouding tussen vernietiging en vereeuwiging en zoekt manieren om deze tegenstrijdige begrippen met elkaar te verenigen. Zo schilderde en kraste ze over eerdere werken heen en verbrandde ze tijdens een performance een schilderij als offer aan de goden.


Rick Koren - stroom

11 februari - 6 maart 2022

Na ‘After Laughter’ in 2020 presenteert Maaskoe met ‘stroom’ wederom een solo expositie van Rick Koren. Ook nu laat hij je zweven tussen herkenning en vervreemding.

Het thema ‘stroom’ loopt als blauwe draad door de tentoonstelling. Het is de suggestie van elektriciteit  bijvoorbeeld bij de ‘blauw generator’ of de suggestie van beweging in de andere beelden die je te zien krijgt.

Het werk brengt je in verwarring en roept vragen op. Je fantasie wordt geprikkeld door de visuele paradoxen. Er is ook geluid dat je niet hoort, er hangt straling in de lucht. Het daagt je uit om verbanden te leggen, om verhalen te verzinnen.

 

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, keramiek, teer, glas, zeep, ijzerdraad en haar. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

Kunst voor de Veestdagen

3 december 2021 - 30 januari 2022


Loréne Bourguignon

15 oktober - 14 november 2021

Loréne Bourguignon (1957) maakt sinds 1989 voornamelijk zelfportretten. De expositie ‘Face the Changes’ laat een ontwikkeling zien van ouder werk naar dat van nu. Vroeger waren het vaak hele vage schilderijen, nu zie je steeds meer werk dat juist een scherp, gefocust beeld laat zien. Soms is de beweging in het beeld nog een beetje zichtbaar. Ook de kleuren hebben zich ontwikkeld van donkere, aan de vroeger gebruikte polaroidfoto gerelateerde, naar meer lichtere kleuren.


Eli de Haas

10 september - 3 oktober 2021

Poserende figuren doemen op uit een onduidelijke verte. In de felgekleurde vlaktes onthult zich een gebied van intimiteit. Een tussenruimte waarin een vaststaand feit kan gaan bewegen, waarin dat wat voor zeker doorging, tegen kan worden gesproken. In de schilderijen van Eli de Haas lijken de barrières tussen wat geweten kan worden en dat wat onbekend is te vervagen.


Urschleim

10 juni - 11 juli 2021

Het vloeibaar vaste Urschleim geeft onze lichamen geen vaste grond binnen een wereld die altijd in een stroperige beweging is. Het is een extensie die is blijven kleven vanuit ALL INN in Het Hem, een nieuwe samenwerking in de vorm van een groepsexpositie in de Maaskoe Galerie.  Recent afgestudeerde kunstenaars die spreken van een vruchtbare grond vol potentie tot zijn en worden, waar dingen samenkomen, uiteen vallen, groeien tot iets nieuws en weer vergaan. Het is een fluïde smurrie, een show die dynamisch mee glibbert, in de vorm van vier exposities.

Nuno Orlando, Isa van Lier, Werner van der Zwan, Lore Pilzecker, Marieke Peeters, Sachia Pereira-Stolle

Nuno Orlando

Isa van Lier

Werner van der Zwan

Lore  Pilzecker

Marieke Peeters

Sachia Pereira-Stolle


Mia van der Burg / Eva Krause

2 - 30 mei 2021


Annelies de Greef

14 maart - 11 april 2021


Maaskoe Wintersalon

11 december 2020 - 14 februari 2021


[CROPS] Expositie Daleen Bloemers en Pim Top

25 oktober - 29 november 2020

Beide kunstenaars zoeken naar een beeldtaal die reflecteert op ons digitale zijn, zowel virtueel als fysiek. Ze maken hierbij gebruik van digitale technieken en fotografie.

 


Grafisch Atelier Minnigh

13 september - 11 oktober 2020

Hieronder een korte impressie van de expositie met toelichting van Astrid de Pauw.

Esther Schoonhoven

Beam Contrechoc

Michalina Malolpesza

Astrid de Pauw

Fenneke Hordijk

Annelies de Greef

Niki Murphy

Carla Scheepe-Belksma


Vera Witleer

28 juni - 26 juli 2020

Onder de titel Growing Spaces lieten we deze zomer werk zien van de Rotterdamse kunstenares Vera Witleer. Haar kunst kenmerkt zich door een veelheid aan technieken en materialen. De schijnbaar toevallig gevormde objecten en schilderijen zijn soms licht en breekbaar, dan weer zwaar en aards. 

Vera Witleer is een kunstenares die een variëteit aan technieken en stijlen beheerst. Fragiele werken van lijm met oliepastel combineert ze met stoere keramische objecten die in elkaar gesmeten lijken. Tijdens de expositie verraste Vera ons met haar nieuwste werk: bollen van keramiek die perfect in je hand passen.


Rick Koren

15 maart - 14 juni 2020

 

In bovenstaand filmpje geeft Rick Koren een toelichting op zijn werk in Maaskoe.

hoe het verder gaat weten we niet...

(koper, tekst met potlood)

 

Het werk van Rick Koren laat je zweven tussen herkenning en vervreemding. Soms is de vorm duidelijk, maar het materiaal onverwacht. Dan weer is het materiaal leidend en volgt de vorm vanzelf. Hij maakt theedoeken van dakleer, een matras van koper en een schilderij van teer. 

Koren is een meester in het gebruik van verschillende materialen. Hij combineert moeiteloos hout, metaal, zand, teer, glas, zeep, haar en lachgas-patronen. Het resultaat is telkens een object van wonderlijke schoonheid met een poëtische zeggingskracht.

Tegelijkertijd brengt het werk je in verwarring en roept het vragen op. Je fantasie wordt geprikkeld door de schijnbare paradoxen. Het daagt je uit om verbanden te leggen, om verhalen te verzinnen. De kunstenaar geeft daar al een voorschot op door de intrigerende titels zoals ‘hoe het verder gaat, weten wij niet…’

 

after laughter IV

(lachgas-patronen, metaal)

 

ze wachtte lang maar antwoordde niet

(metaal, glas)

 

oogst I

(lood, was)

 

zonder titel

(metaal, klei, textiel)

 

stilleven met kerncentrale

(metaal, hout, papiergrafiet, zeep)

men wist dat dit kon gebeuren

(hout, teer, tekst met potlood)

 


Henk Dicke

5 januari - 26 januari 2020

 

Henk Dicke maakt lampen. Geen gewone, maar met behulp van toevallige materialen en onderdelen, bewaard of uit de hobbymarkt, ontwerpt hij verrassende objecten. Het zijn strenge geometrische figuren, of speels en karaktervol.
Zo zien we behalve brandende kokosnoten ook een stralende kwal.

 


Maaskoe Wintersalon

14 december - 29 december 2019

 


Ilse Kauffman

3 november - 1 december 2019

 


Niki Murphy

20 september - 13 oktober 2019