Nikki Selser

Een veelvoorkomend thema in het werk van Nikki Selser is de psychologie achter religie. Door schilderijen te maken, begrijpt ze het belang van dit onderwerp. Haar werk is een combinatie van het intuïtieve zicht van een mens en het vakmanschap van een kunstenaar.
Dit jaar richt ze zich op haar onderzoeksproject over iconografie.
Daar leert ze de symbolische betekenis achter visuele taal en de vroege schildertechnieken.
Nikki Selser is in 2018 is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

 

 A common theme in the work of Nikki Selser is the psychology behind religion. By making paintings she understands the importance of this subject. Her work is a combination between the intuitive sight of a human and the craftsmanship of an artist.
This year she is focused on her research project about iconography.
There she learns the symbolic meaning behind visual language and the early painting techniques.
Nikki Selser is graduated from the Royal Academy of Arts in the Hague in 2018.

Nikki Selser - The hooligans (2022)